Βραβείο Αριστείας Geomiso

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με στόχο την ενίσχυση της αριστείας, η εταιρεία Geomiso θεσπίζει την απονομή ετήσιου βραβείου αριστείας ύψους 1.000 Ευρώ σε αριστούχο απόφοιτο από το Πρώτο ή το Δεύτερο Ενιαίο Λύκειο Φαρσάλων, ο οποίος θα εισέλθει με την πρώτη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό Άριστα (μόρια εισαγωγής άνω των 19.000).

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, το βραβείο θα δοθεί σε εκείνον με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής.