Υπολογισμός του Ολικού Μητρώου Στιβαρότητας με τη Χρήση της Ισογεωμετρικής Μεθόδου και της Κάρτας Γραφικών

Eπώνυμο: Γκρίτζαλης
Όνομα: Χρήστος

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής:
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2011-2012
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2015-2016
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου:
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική, Υπολογιστική​ Γεωμετρία
Προγραμματισμός σε: MatLab, C++, C#, OpenGL, JAVA, F#
Τίτλος Διπλωματικής: Υπολογισμός του Ολικού Μητρώου Στιβαρότητας με τη Χρήση της Ισογεωμετρικής Μεθόδου και της Κάρτας Γραφικών​
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Ανάλυση Κατασκευών Πολύπλοκης Γεωμετρίας με την Ισογεωμετρική Μέθοδο

Eπώνυμο: Καραΐσκος
Όνομα: Γεώργιος

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής:
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2014-2015
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου:
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική, Υπολογιστική​ Γεωμετρία​
Προγραμματισμός σε: MatLab, C++, C#, OpenGL, Lisp
Τίτλος Διπλωματικής: Ανάλυση Κατασκευών Πολύπλοκης Γεωμετρίας με την Ισογεωμετρική Μέθοδο
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Ισογεωμετρική Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Eπώνυμο: Λεοντάρης
Όνομα: Αθανάσιος

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής:
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2014-2015
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου: 8,24
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική
Προγραμματισμός σε: MatLab
Τίτλος Διπλωματικής: Ισογεωμετρική Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών​
 
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Προσαρμοστική Ιεραρχική Βελτίωση της Προσομοίωσης με τη Μέθοδο της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης

Eπώνυμο: Ιάκωβος
Όνομα: Αντώνης

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών​
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής:
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2014-2015
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου:
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική
Προγραμματισμός σε: MatLab
Τίτλος Διπλωματικής: Προσαρμοστική Ιεραρχική Βελτίωση της Προσομοίωσης με τη Μέθοδο της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Αξιολόγηση των Μεθοδολογιών της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης

Eπώνυμο: Κορλού
Όνομα: Σοφία

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής: 2
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2014-2015
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου:
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική

Προγραμματισμός σε: MatLab
Τίτλος Διπλωματικής: Αξιολόγηση των Μεθοδολογιών της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Ιεραρχική Βελτίωση της Προσομοίωσης με την Μέθοδο της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης

Eπώνυμο: Κάρρας
Όνομα: Δημήτριος

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής:
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2014-2015
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου:
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική, Ισογεωμετρική μέθοδος
Προγραμματισμός σε: MatLab
Τίτλος Διπλωματικής: Ιεραρχική Βελτίωση της Προσομοίωσης με την Μέθοδο της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Προσομοίωση της Ανθρώπινης Αορτής με την Ισογεωμετρική Μέθοδο

Eπώνυμο: Μιχαήλ
Όνομα: Ελένη

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής:
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2014-2015
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου:
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική
Προγραμματισμός σε: MatLab
Τίτλος Διπλωματικής: Προσομοίωση της Ανθρώπινης Αορτής με την Ισογεωμετρική Μέθοδο
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Ισογεωμετρική Γραμμική Στατική Ανάλυση με T-SPLines

Eπώνυμο: Τσαπέτης
Όνομα: Δημήτριος

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος​

Σειρά Εισαγωγής: 71
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2009-2010
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2013-2014
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 4,33 έτη
Βαθμός Πτυχίου: 8,70
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική
Προγραμματισμός σε: MatLab, Java
Τίτλος Διπλωματικής: Ισογεωμετρική Γραμμική Στατική Ανάλυση με T-SPLines
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10

Ισογεωμετρική Γραμμική Στατική Ανάλυση με NURBS

Eπώνυμο: Σταμάτης
Όνομα: Αναστάσιος

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: Δομοστατικής
Εργαστήριο: Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών
Επιβλέπων Καθηγητής: Μανόλης Παπαδρακάκης
Συνεπιβλέπων Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Καρακίτσιος ​

Σειρά Εισαγωγής: 69
Τρόπος Εισαγωγής: Πανελλαδικές
Ακαδημαϊκό Έτος Εισαγωγής: 2008-2009
Ημερομηνία Πρώτης Εγγραφής: 23-09-2008
Ακαδημαϊκό Έτος Αποφοίτησης: 2012-2013
Διάρκεια Προπτυχιακών Σπουδών: 5 έτη
Βαθμός Πτυχίου: 8,21
Κατηγορία Διπλωματικής: Έρευνα. Υπολογιστική Μηχανική
Προγραμματισμός σε: MatLab
Τίτλος Διπλωματικής: Ισογεωμετρική Γραμμική Στατική Ανάλυση με NURBS
Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας: 10​