Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο… το πρώτο στην Ελλάδα!

Το ΕΜΠ αξιολογήθηκε με διαφορά ως το καλύτερο ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Αποτελεί το μοναδικό με ανοδική τάση την τελευταία πενταετία! Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως κύριος θεματοφύλακας της ελληνικής δυναμικής και αριστείας συνιστά το πιο αποτελεσματικό ανάχωμα στην Ελλάδα της κρίσης, το οποίο ανακόπτει το Greek brain drain και στέκεται αντάξιο του υψηλού επιπέδου και των φιλοδοξιών των Ελλήνων μηχανικών τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Εύχομαι στο άμεσο μέλλον τα υπόλοιπα ΑΕΙ να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

http://www.topuniversities.com/universities/national-technical-university-athens 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

http://www.civil.ntua.gr/news/2016/9/6/qs500_2016/ 

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Ελλάδα, Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016, 00:01​