Ευχαριστίες

Αυτή τη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι απλά ένα φυσικό πρόσωπο αλλά ένα ολόκληρο σύστημα και συγκεκριμένα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (από τα πλέον άρτια παγκοσμίως), το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να εξελιχθώ αλλά και να υλοποιήσω ένα από τα μεγαλύτερά μου όνειρα.

Live the Geomiso experience! Coming soon!

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Ελλάδα, Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, 11:11​