Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρέσβειρα Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη και τον Πρόεδρο Κλίντον για την πολύτιμη στήριξη και την τεράστια ευκαιρία που προσέφεραν στο Geomiso.

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Ελλάδα, Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015, 13:42