Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιδρυτή και Πρόεδρο της εταιρείας π-SYSTEMS International ΑΕ Κωνσταντινίδη Απόστολο για την εξαιρετική μας συνεργασία στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου του βιβλίου "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισμένο σκυρόδεμα ΤΟΜΟΣ Β' Στατική και Δυναμική Ανάλυση Σύμφωνα με τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ".

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Αθήνα, Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013, 16:02