Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σταμάτη Αναστάσιο για την άψογη συνεργασία μας και τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει το Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικώντου Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Αθήνα, Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013, 9:47