Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου Γεώργιο Καραΐσκο, ο οποίος παρουσίασε σήμερα τη διπλωματική του εργασία και βαθμολογήθηκε με Άριστα 10, για την εξαιρετική μας συνεργασία και για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξήγαμε. Συνιστά τιμή για εμένα το γεγονός ότι συνεργάστηκα με έναν από τους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές της χρονιάς του.