Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου Χρήστο Γκρίτζαλη, ο οποίος παρουσίασε σήμερα τη διπλωματική του εργασία και βαθμολογήθηκε με Άριστα 10, για την εξαιρετική μας συνεργασία και για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξήγαμε. Συνιστά τιμή για εμένα το γεγονός ότι συνεργάστηκα με έναν από τους καλύτερους φοιτητές της χρονιάς του.

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Ελλάδα, Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016, 21:11