Στατική ΙΙΙ

Μητρωική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων

Επίπεδο Δικτύωμα

Διερευνώ τον φορέα

Ολικό Μητρώο Στιβαρότητας Φορέα​​

 • ​​Τοπικό μητρώο στιβαρότητας μέλους
 • ​Μητρώο μετασχηματισμού μέλους
 • ​​Καθολικό μητρώο στιβαρότητας μέλους
 • ​Καθολικό μητρώο στιβαρότητας φορέα (σύνθεση)
 • ​​Ολικό μητρώο στιβαρότητας φορέα (τροποποίηση λόγω κεκλιμένης κυλιόμενης πάκτωσης)
 • Ολικό μητρώο στιβαρότητας φορέα (αναδιάταξη)​​​

 

Ολικό Διάνυσμα Επικόμβιων Ισοδύναμων Δράσεων Φορέα​​

 • ​​Τοπικό διάνυσμα δράσεων παγιώσεως μέλους
 • Μητρώο μετασχηματισμού μέλους
 • ​Καθολικό διάνυσμα δράσεων παγίωσης μέλους
 • ​​Διάνυσμα δράσεων παγιώσεως κόμβου (παγιωμένος φορέας)
 • ​Ολικό διάνυσμα επικόμβιων δράσεων παγιώσεως φορέα
 • ​Ολικό διάνυσμα επικόμβιων εξωτερικών δράσεων φορέα
 • ​Ολικό διάνυσμα επικόμβιων ισοδύναμων δράσεων φορέα

 

Τελική εξίσωση ισορροπίας Φορέα (Διατύπωση)

Επίπεδο Πλαίσιο

Εσχάρα

Μέθοδος Υποφορέων

Συμβουλές

Eξίσωση Ισορροπίας Φορέα.

 • ​​Διερευνώ τον φορέα. (τύπος φορέα, αριθμώ κόμβους, μέλη, βαθμούς ελευθερίας, προσανατολίζω μέλη, γεωμετρικά χαρακτηριστικά μέλους).
 • ​​Μορφώνω το ολικό μητρώο στιβαρότητας φορέα. (Τοπικό μητρώο στιβαρότητας στοιχείου, μητρώο μετασχηματισμού στοιχείου, καθολικό μητρώο μετασχηματισμού στοιχείου, αρχικό ολικό μητρώο στιβαρότητας φορέα, τροποποίηση για κεκλιμένη στήριξη και ελατήριο, αναδιάταξη (χωρίζω free από supported)).
 • ​​Μορφώνω το ολικό διάνυσμα επικόμβιων ισοδύναμων δράσεων φορέα. (διάνυσμα τοπικών δράσεων παγιώσεως στοιχείου, διάνυσμα καθολικών δράσεων παγίωσης στοιχείου, ολικό διάνυσμα καθολικών δράσεων παγιώσεως κόμβων, τροποποίηση για κεκλιμένη στήριξη ή κεκλιμένο ελατήριο, διάνυσμα επικόμβιων εξωτερικών δράσεων φορέα, διάνυσμα επικόμβιων ισοδύναμων δράσεων φορέα, αναδιάταξη)
 • Μορφώνω το ολικό διάνυσμα επικόμβιων μετακινήσεων και το αναδιατάσσω.
 • ​​Διατυπώνω την τελική εξίσωση ισορροπίας φορέα.

 

Λέξεις κλειδιά.

 • ​​Ελατήριο.
 • ​​Δεδομένη μετακίνηση.Τρεις τρόποι αντιμετώπισης.
 • ​​Θερμοκρασιακή μεταβολή.
 • ​​Στερεός κόμβος.
 • Ελαστικός κόμβος.
 • Στατική συμπύκνωση. Αποσυμπύκνωση.
 • ​​Τροποποιημένο μητρώο στιβαρότητας.
 • ​​Υπερστοιχείο.
 • Στοιχείο μεταβλητής διατομής.
 • ​​Επίπεδο δικτύωμα.
 • ​​Επίπεδο πλαίσιο.
 • ​​Εσχάρα.
 • ​​Υποφορείς.

 

Κατηγοριοποίηση Ασκήσεων.

 • Επίπεδο δικτύωμα. Επίπεδο πλαίσιο.
 • Εσχάρα.
 • ​​Υποφορείς.
 • Θεωρητικές.

 

Εργασίες Εξαμήνου (παλαιότερες)

 • Θέμα I 2013.

Οδηγίες.Θέμα I.Excel.

Οδηγίες.Θέμα I.MatLab.

 • Θέμα II 2011.

Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

Οδηγίες.Θέμα II.