Υπερήφανος για τη Σχολή μου!

Το θρυλικό Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα 100 καλύτερα διεθνώς σύμφωνα με το περιοδικό Ceoworld. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία διεθνώς.

http://ceoworld.biz/2017/01/26/worlds-best-universities-engineering-technology-2017/

Καρακίτσιος Παναγιώτης
Ελλάδα, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2017, 11:11​